راه کار نوین انتقال آفلاین اطلاعات - iDTS
۱۳۹۷-۱۲-۰۸

راه کار نوین انتقال آفلاین اطلاعات

iDTS

 

پوشش 100 درصدی تمامی مراکز

بررسی  مراکز جهت ایجاد قابل اطمینان ترین راه ارسال اطلاعات

طراحی و تولید سامانه آفلاین 

جمع آوری داده ها به صورت روزانه

انتقال داده ها از پایگاه داده آفلاین به پایگاه داده آنلاین

...

در حال تکمیل